poniedziałek, 27 lutego 2017

GAGUCKI Łukasz


Mój Dziadek w Petersburgu – rok 1916. Na piersi Krzyż św. Jerzego.

(Legion Polski  w Rosyjskiej Armii – moje marzenie)!