piątek, 26 czerwca 2015

KOSSECKI Józef

Ze swoich szczeniackich czasów pamiętam mgliście tego jegomościa – obsmarowywanego bez litości w ówczesnej szeptanej "opozycyjnie" propagandzie. Małą miałem orientację w tych politycznych grach i podchodach, ale skumałem, że Kossecki gdzieś musiał się narazić. I przy rozwiązywaniu tej lamigłówki wyszło mi Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald". A na tym stowarzyszeniu zawieszona zostala przez złowrogie Polsce siły szczególna anatema.  Można było się co najwyżej dziwić, że odłam socjalistycznego polskiego patriotyzmu – tak małą ma siłę przebicia!
Pan docent Józef Kossecki, mimo to, ogłasza i dzisiaj swoje wykłady na obrzeżach medialnej przemocy.
Umysł wybitny i polemiki godzien!